3Technics BOOMVERZORGING

 

CUTTING DOWN PROBLEMS, SAVING TREES...

 

Onze Werkwijze

 

 1. U vult het formulier in op de contactpagina, u belt

+32 486 633647

of u stuurt een mail naar info@3technics.be

 

 1. Wij bellen u op voor een afspraak en komen kijken.

 

 1. Samen komen we tot een plan van aanpak en wij maken een offerte op.

 

 1. Indien u de offerte goedkeurt plannen we een dag in om het werk uit te voeren.

 

Wij zijn gevestigd in Leuven.

Uw vraag

 

Wordt de boom te groot voor de standplaats, is er stormschade, worden takken te zwaar?

Dit hoeft niet het einde te betekenen. Een boom is zeer levenskrachtig en in vele gevallen kan een boom gesnoeid worden.

Gaat het slecht met de boom, sterven er takken af, staan er zwammen op wortels, stam of takken?

Dit dient nader bekeken te worden door een European Tree Worker ( ETW-er ).

Is een boom ziek of betekent hij een gevaar voor de omgeving?

Dan is het rooien of vellen van een boom aan de orde.

Boomverzorging

Bomen zijn monumenten en hebben recht op de juiste zorg.

 • Standplaatsverbetering
 • Bestrijden ziekten en plagen
 • Bodemanalyses
 • Trekproeven

Boomverzorging gaat over bomen, maar ook over de mensen die naar bomen kijken, genieten in de schaduw of luisteren naar het ruisen van de bladeren.

Boomverzorging gaat over de toekomst van een boom, maar ook over de toekomst van de eigenaar van de boom.

Een boom wordt geplant en een mens wordt geboren, maar als een mens volwassen is, is de boom nog maar een jong boompje. De boom groeit, de mens evolueert. Wanneer de mens op het punt staat te sterven, is de boom vaak nog niet eens op het hoogtepunt van zijn krachten.

 

Bomen brengen afwisseling in een landschap, relief in een tuin, groen en leven in een buurt. Bomen leven langer dan mensen en zo moeten we ze ook bekijken. Als planten die van de ene generatie overgaan naar de andere.

 

Boomverzorging is voortgekomen uit de boomchirurgie maar er is een wezenlijk verschil. Boomchirurgie en de boomchirurg gaan technieken uit de geneeskunde toepassen op bomen. Ze gaan wonden ontsmetten, schimmels doden en takken spalken. De boomchirurg ziet echter over het hoofd dat bomen juist samenleven met schimmels en eigen systemen hebben om wonden af te sluiten. De term boomchirurgie wordt nog wel gebruikt maar is eigenlijk verouderd.

Snoeien

Van uitlichten tot innemen.

 

 

Bomen in de natuur kunnen best voor zichzelf zorgen maar in het stedelijk milieu leveren ze soms problemen op, zowel voor zichzelf als voor de omgeving. Snoeien is hierop het antwoord.

Snoeien kennen we allemaal van fruitbomen of bessenstruiken. U doet het misschien al jaren zelf en met een goed resultaat.

Heeft u er echter al bij stilgestaan wat u allemaal dient te weten om het snoeien tot een goed einde te brengen? U moet weten hoe een fruitboom of bessenstruik groeit, op welke knoppen of op welk hout ze fruit dragen, wanneer men best snoeit, hoe een plant reageert op snoei, welke bomen men mag snoeien en welke niet, welke ziektes of plagen een plant kent en hoe moet men ze kan verhelpen.

Kortom, een appelboom wordt anders gesnoeid als een pruim of notelaar en zeker als een bessenstruik. Hiervoor is gespecialiseerde kennis nodig.

 

Een boomverzorger kan door zijn kennis van snoeitechnieken en boomsoorten en met de juiste klimtechnieken een eik of beuk haast snoeien als een fruitboom. Een bedreven boomverzorger is in staat om in de hoogste toppen of het verste uiteinde van een tak snoeiwerken uit te voeren. Gebrek aan kennis over bomen of kundigheid in het snoeien kan de gezondheid van uw boom ernstig schaden.

 

Er zijn verschillende vormen van snoei.

Als een boom jong is moet men ervoor zorgen dat er geen problemen ontstaan die van de boom een gevaarlijke boom maken. Het gaat hier om begeleidingssnoei waarbij men verkeerde groei corrigeert (dubbele toppen, kruisende takken…).

Deze snoei moet men aanhouden tot de boom volwassen is en de kruin gevormd is. Normaal gezien is nadien nog maar weinig onderhoud nodig.

Mensen vragen echter vaak een oplossing omdat de boom te veel schaduw werpt op bijvoorbeeld zonnepanelen of een terras. Dit soort snoei valt onder het uitlichten, uitdunnen of innemen. Snoeien in deze gevallen is goed mogelijk maar dient herhaald te worden. Als dit op de juiste manier gebeurd hoeft dit niet nadelig te zijn voor de boom.

Bij het aftakelen van een boom is er van nature weer meer zorg nodig. Takken sterven af en dood hout in de kruin kan een gevaar opleveren voor mensen. Dit valt ook onder de begeleidingssnoei.

 

Toppen van bomen is een praktijk die zeer sterk af te raden is. Het is geen snoeitechniek maar stamt uit de tijd van beperkte kennis over bomen. De boom geraakt zijn vorm kwijt, de grote wonde rot in en men krijgt een gevaarlijke boom. Het is beter een boom bij wijze van noodprocedure te kandelaren of te knotten dan om de top uit een boom te zagen.

Kandelaren is letterlijk het omvormen van een boom tot een kandelaar.Kandelaren of kandelaberen kan niet bij elke boom.

Bomen vellen

Veiligheid en vakkennis.

 

 

 • Demonteren (klimmend)
 • Hoogtewerker
 • Telekraan

Een boom kappen of een boom rooien wordt door veel mensen zelf gedaan. Dit is mogelijk als het gaat om een heel dunne boom. Een dikkere of dikke boom zelf vellen kan als het gaat om een eenvoudige velling. De hamvraag is dus “wat is een eenvoudige velling”.

Bij een eenvoudige velling moet de boom in z’n geheel kunnen vallen, maar 1 richting uitkunnen en geen gebreken (aantastingen enz) vertonen. Dit is door een leek vaak niet goed te bepalen. De hulp en ervaring van een professionele boomverzorger is hierbij nodig. Bovendien heeft een boomverzorger de nodige hulpmiddelen zoals spieën, velhevels en takels om het vellen te vergemakkelijken.

Als men een boom niet in z’n geheel kan kappen moet deze gedemonteerd worden. Demonteren betekent dat een klimmer de boom in klimt en de takken en stamdelen al dan niet met touwen gecontroleerd naar beneden worden gelaten. Om dit veilig te doen is zeer veel ervaring vereist.

Het demonteren van bomen is een van de meest complexe en gevaarlijke onderdelen van het werk van een boomverzorger. Men moet het klimmen en de kettingzaag uitstekend beheersen. Daarbij moet men strikte veiligheid in acht nemen, complexe touwhandelingen voor het afvangen en remmen van zware stukken boom blindelings uitvoeren en een uitstekende communicatie hebben in het team.

ETW-certificaat

Vakkennis

Certificering

 • Officieel bewijs van vakkenis
 • Geldt als minimum standaard
 • Voortdurende evolutie
 • Internationale examens
 • Internationaal erkend
 • Door specialisten in de sector
 • Verlenging door bijscholing