boomverzorging

Autochtone bomen en struiken: Autochtone bomen en struiken in Vlaanderen zijn bedreigd door ontbossing, bosfragmentering en intensief bosgebruik. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een strategie voor het behoud van deze autochtone bomen en struiken.

http://www.natuurenbos.be//autochtone_bomen_en_struiken

 

Richtlijnen en informatie over boomsoortkeuze, planten van bomen, ziektes en plagen van bomen, (VTA) visuele probleem detectie bij bomen, bomen en bouwterreinen, boommorfologie en -fysiologie, bodemvereisten, wateroverlast en droogte, standplaatsverbetering, boombescherming en plantgoed, snoeien van bomen en boomverzorging.

(Publicatie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaanderen, 14/03/2008)

http://www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so-2008-2013/handleiding-1/na-vademecum-bomen

 

Europees trainingsprogramma voor het beheren van veterane bomen. Hier vind u zowel de basis als meer geavanceerde ducumentatie terug.

(Veteran Tree Network)

http://www.vetree.eu/nl/page/7/

 

Ecopedia: Kennisdelingswebsite voor de kennis rond natuur:

(Inverde, Agentschap Natuur en Bos, Inbo, partners)

http://www.ecopedia.be/

 

Bomenwijzer: Hulp bij de keuze van de juiste boom. Het doel van Bomenwijzer is om je te helpen een doordachte en duurzame boomsoortkeuze te maken voor elke specifieke situatie.

http://www.bomenwijzer.be/

 

Hagen, Heggen en Houtkanten: Via deelname aan haagplantacties kan ook het grote publiek haar steentje bijdragen tot de vergroening van onze regio's. Met deze brochure wil men zowel stilstaan bij het waarom van die acties als heel concrete tips aanreiken voor het aanleggen van hagen, heggen en houtkanten. (Groene Corridor VZW, regionaal landschap)

http://rlgc.be/wp-content/uploads/2014/03/brochure_HHH_lowres.pdf

 

Fruitboom en haagplantactie: Concrete informatie en contactgegevens voor de jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie van Regionaal Landschap Groene Corridor en Bosgroep Groene Corridor.

http://rlgc.be/fruitboom-en-haagplantactie/

 

Knotbomen, knoestige knapen: Een gids over zowel de cultuurhistorische waarde als praktische tips met betrekking tot aanplanting, de eerste jaren na de aanplant tot het knotten zelf. (Groene Corridor VZW, regionaal landschap)

http://rlgc.be/wp-content/uploads/2014/03/brochure_knotbomen_lowres.pdf

 

Hoogstamboomgaarden: Van cultuurhistorische waarde over bestuiving tot heel praktische plant-, beschermings- en verzorgingstips.

http://rlgc.be/wp-content/uploads/2014/03/brochure_HSBG_lowres.pdf

 

 

3Technics.be is een bedrijf uit Leuven dat zich toelegt op het vellen van bomen, het snoeien van bomen, het kappen van bomen, demonteren van bomen en boomverzorging.

Op de foto hierboven het demonteren van een berk in de regio Leuven. Een gevaarlijke tak of boom boven je huis? Bel 3Technics.be boomverzorging Leuven voor de gepaste oplossing.

ETW-certificaat

Vakkennis

Certificering

  • Officieel bewijs van vakkenis
  • Geldt als minimum standaard
  • Voortdurende evolutie
  • Internationale examens
  • Internationaal erkend
  • Door specialisten in de sector
  • Verlenging door bijscholing